Tilbage til webshop

Vandløbspleje

Vandløbsplejen er i de senere år af bestyrelsen sat i højsædet i Liver å systemet.

Der udlægges hvert år rigtigt mange tons gydegrus, skjule sten, vandplanter og grene/træstammer, så der er skjul til de fisk der klækkes på gydepladserne. For at få vandløbs biotopen helt i top, er det nødvendigt at kigge på det i et samlet perspektiv. Således får vi det maksimale udbytte af vore anstrengelser med vandløbsrestaureringen. 

Liver å Lystfiskerforening er heldig med, at flere medlemmer gerne vil give en hånd med når der er et projekt der skal laves. Men vi kan bruge mange flere hjælpende hænder til arbejdet. Løfter vi i flok, så når vi det mere og alle får endnu bedre fiskeri ved åen. Men det bedste er nu, hvor godt det føles, når man har være med til at lave en gydeplads og efterfølgende kan se at den bliver brugt flittigt. Det varmer rigtigt meget om hjertet og er al indsats værd.

De ældre gydepladser skal også spules, så en eventuel tilsanding bliver løftet og driver væk med strømmen. Efterfølgende ligger stenene igen løse og havørrederne kan igen grave i dem. Samtidigt kan æg og yngel igen få ilt og beskyttelse.  Til dette arbejde kan der også nemt bruges flere medlemmer, da dette arbejde gerne skal gøres i oktober måned, så det er gjort lige op til havørrederne kommer og gyder. 

Så giv meget gerne bestyrelsen en besked om, at du gerne vil bidrage med det du nu selv har tid og lyst til at give afkald på, til dette vigtige stykke arbejde. HUSK det er i alles interesse, incl. din egen.