Tilbage til webshop


Der findes et sæt ”uskrevne regler” som kan være rigtig fine at være opmærksom på, når man begiver sig på fiskeri langs Liver å. Hensynet til andre og deres fiskeri er vigtigt, så alle kommer hjem med en god oplevelse.

De fleste lystfiskere ved åen kender helt sikkert til de uskrevne regler i forvejen. Men for nye medlemmer med kun lidt erfaring, er der hjælp at hente i de råd der er skrevet her nedenfor.

 
Start ikke dit fiskeri foran andre ved åen.
Husk på, at der også er andre ved åen og de kan være på det udvalgte stræk før du selv ankom.  Det er god lystfisker pli, at starte sit fiskeri bag ved dem der allerede er i gang med at fiske.
Hvis det er bydende nødvendigt at starte foran andre, så bør man holde en god afstand til den man går ned foran.  Med god afstand forstås der minimum ca. 100-150 meter.

Husk at behandle andre, som du selv gerne vil behandles. Vi er der alle qua vores dejlige hobby, så lad os da alle få en god oplevelse ved åen og det gør vi ved at vise hinanden hensyn under fiskeriet.

  
Bevæg dig fremad under dit fiskeri langs åen.
Stop ikke op i dit fiskeri ved de gode pladser. Tag et par skridt imellem hvert kast, så du hele tiden bevæger dig langs åen. Så får alle lige mulighed for, at fiske på de gode standpladser.
 
Gå roligt i ådalen.
Når du kommer ned til åen fra parkeringspladsen, skal man ofte gå et stykke langs åen før man når til udgangspunktet for fiskeriet på det pågældende stræk.
Gå roligt langs åen og gerne lidt væk fra åbrinken, hvilket mange steder let lader sig gøre. Havørrederne i åen meget sky, så tramper man hårdt i åbrinken eller kaster en tydelig skygge udover åen, får man skræmt de fleste i skjul igen.
Bevæg dig roligt langs åen, og også når dit fiskeri er afsluttet, da du jo ikke skal spolere andres fiskeri. Bevæg dig derfor et pænt stykke fra åen, når du er på vej til bilen igen. Det vil de andre lystfiskere ved åen sætte stor pris på at du gør.

 

 

Hav respekt for andres fiskemetoder langs åen, og tid til en hyggesnak.
Uanset hvilken agn og metode du selv anvender i dit å fiskeri, så respekter at andre fisker på en anden måde end dig selv langs åen.
Giv dig selv tid til at stoppe op og tage en kort venlig snak med de lystfiskere og lodsejere du møder langs åen, eller på parkeringspladserne. De elsker åen, naturen og fiskeriet mindst ligeså højt som du selv gør. Og en stor del af glæden ved en god tur til åen, er for de fleste ikke kun defineret af fangst. Det drejer sig i høj grad også om at møde ligesindede

 

Med håb om en dejlig dag ved åen.
 
Knæk og bræk