Tilbage til webshop

Bestandsanalyse på nyere udlagt gydegrus i Varbro Å

I oktober 2021 fik vi udlagt herimod 100m3 gydegrus plus skjulesten, ud i Varbro Å ved Kærsgård. Efterfølgende er der gjort et stort stykke arbejde, med udplantning af vandranunkler og vandstjerner, så åen ser naturlig ud, og for at skabe gode skjul til bl.a. ørrederne.
I efterår/vinter blev gruset godt rodet rundt, af mange forskellige ørreder der fik gydet i det udlagte grus. Der blev over ca. 2 1/2 måned lavet mere end 20 gydninger på de ca. 100m. af Varbro å hvor vi udlagde gydegrus.
I dag kom så dagen, hvor vi skulle se om anstrengelserne med udlægning af grus, sten og gode vandplanter, havde givet gode resultater.
I formiddags var foreningen, i samarbejde med Hjørring Kommune, ude i Varbro Å for at lave en monitering/bestandsanalyse på strækning hvor vi lagde gydegrus ud i efteråret. Vi kan kun sige, at vi blev bestemt ikke blev skuffet, tværtimod!
På en 50m lang strækning, elfiskede vi to gange på samme strækning og resultatet blev hele 268 stk. halvårs ørreder pr. 100m vandløb. Efterfølgende gik vi en smule længere opstrøms og tog en enkelt tur med elektroden på en 25m lang strækning. Der elfiskede vi halvårs ørreder der svare til mere end 300 stk. pr. 100m vandløb.
Ifølge DTU Aqua's målsætninger, skal der 250 ørreder pr. 100m for at opnå høj økologisk tilstand. Med det antal ørreder vi fik elfisket i dag, er Varbro å på denne strækning nu i høj økologisk tilstand.👍😁😀
Det skal tilføjes, at vi også fangede et par ældre ørreder på ca. 20cm´og lidt hundestejler. Dertil faktisk overraskende mange ål, lige fra 15cm og den største mere end 50cm.
Da vi havde pakket sammen og var på vej hjem (med et bredt smil på læberne) tikkede der en mail ind fra DTU, at de tilkendegav en bevilling på 29.000 kr. til gydegrus og skjulesten til Varbro å. En ansøgning vi sendte ind for tre uger siden, da vi gerne vil lave lignende projekt ved Varbro Møllegård.
Nu er pengene i hus, så nu venter vi bare på, at der bliver høstet i løbet af de næste par uger, og så giver vi den gas med meget mere grus.
Sikke en herlig dag😀😀
Bedste hilsner.
Daniel Larsen og Michael Ejstrup